Media

Information for the Media

1. Registration
Registration will open for media at 8:00 on 17 November at 6th Floor, Lotte Hotel Hanoi. Your security badge will be pre-printed using the photo that you have submitted together with your registration form (if you have not sent us a photo, please do so). Please bring your passport/ID/Press card to identify yourself.
For security reason, no registered Media could enter the Conference area. Please make sure that you received a confirmation email from the Secretariat on your registration.
2. Working agenda for the Press
The Conference program is updated on the website at http://iwthanoi.vn/agenda/
Media may attend:

  • Media is invited to attend the Opening ceremony of the High-level conference on from 09:00 to 10:00 on 17th November 2016 at Hanoi Lottle Hotel only.
  • All Press will be asked to leave the Conference area after the photo session at the end of the Opening ceremony. No press presence from 10:00 to 11:30.
  • Media is welcomed to attend all side events and exhibition from 11:30 onwards.
  • The Press Release will be available at 17:00 at the Conference venue. The Secretariat will also send a copy of the Press Release to the registered Press.

Please don’t hesitate to contact us if you have any future enquiry. We look forward to welcoming you at the Conference on 17th November.

Best regards,

The Secretariat of the Hanoi Conference on illegal wildlife trade


 

Thông báo dành cho báo chí

1. Đăng ký
Khu vực đăng ký cho báo chí được mở vào lúc 8h sáng ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại tầng 6 của khách sạn Lotte Hà Nội. Thẻ an ninh của anh/chị sẽ được in trước sử dụng ảnh mà anh/chị đã gửi kèm form đăng ký. Xin anh/chị gửi đảm bảo gửi ảnh cho Ban thư ký. Anh/chị mang theo Hộ chiếu/ CMND/ Thẻ nhà báo khi tới đăng ký.
Để đảm bảo an ninh, chỉ các nhà báo đăng ký mới được cấp thẻ và tham gia tác nghiệp trong Hội nghị.
2. Chương trình làm việc cho Báo chí
Chúng tôi xin gửi kèm Chương trình Hội nghị. Chương trình này được cập nhật tại http://iwthanoi.vn/agenda/

  • Các nhà báo được mời tham dự Lễ khai mạc Phiên Hội nghị cấp cao từ 9h00 đến 10h00 vào ngày 17/11/2016.
  • Vì lý do an ninh, báo chí sẽ không có mặt tại khu vực Hội nghị từ 10h00 đến 11h30.
  • Báo chí được tự do tác nghiệp tại các sự kiện bên lề và triển lãm từ 11h30.
  • Thông cáo báo chí được phát tại Hội nghị vào ngày 17/11/2016. Ban thư ký sẽ gửi Thông cáo báo chí qua đường email tới các nhà báo đã đăng ký.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban thư ký Hội nghị Hà Nội IWT