Liên hệ

Độc giả có nhu cầu đóng góp, thể hiện quan điểm cá nhân và cộng tác với chúng tôi vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Iwt Hà Nội – Cẩm nang chăm sóc sức khỏe đầy đủ nhất (website:iwthanoi.vn)

Trụ sở: Số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 02438438813

Mail: iwthanoi.vn@gmail.com